Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
Alexandra Vokurková

Chůze a hormony štěstí

Při chůzi se v lidském těle vyplavují endorfiny. Z pohledu chemické struktury je řadíme mezi opioidy, látky podobné opiu. Základm opia je morfin a odtud mají také tyto hormony svůj název - endo- znamená řecky uvnitř a druhá část slova je odvozena právě od morfinu - něco jako "morfin, který máme uvnitř vlastního těla".

Tyto na nervovou buňku působící hormony patří mezi neurotransmitery, protože výsledkem jejich akce je přenos (transmise) signálu mezi nervovými buňkami navzájem. Na povrchu nervové buňky se endorfiny váží na opioidní receptor, stejně jako ostatní látky ze skupiny opiátů, kam patří kromě morfinu také řada syntetických drog, jako je například heroin. Endorfiny bývají lidově nazývány „hormony štěstí“, endorfiny v mozku vyvolávají pocity blaženosti, dobrou náladu a tlumí vnímání bolestivých podnětů.

Endorfiny se vyplavují při svalové zátěži, sexuálním vzrušení a při porodu. Vyplavují se ale i při chůzi a to v nemalé míře. Je poměrně rozšířená představa, že čím větší námaha, čím náročnější trénink, tím více se vyplaví do naší krve endorfinů. Není to pravda, nebo alespoň to není pravidlo. Při silovém tréninku typickém pro posilovny, se dokonce hladina endorfinů může snížit.

V souvislosti s endorfiny se zmiňujeme o jejich „drogovém“ charakteru. To by mohlo někoho postrašit – drogy jsou přece škodlivá věc. Nemůže nás tedy chození uvrhnout do závislosti a poškodit? Můžeme být úplně klidní. Produkce endorfinů, jakožto látek tělu vlastních, nemá žádné vedlejší škodlivé účinky. Oproti umělým, z vnějšku do těla dodaným drogám, nemají endorfiny ani drastický potenciál vzniku závislosti. Jejich účinek je oproti syntetickým drogám slabší a má pozvolný nástup. Závislost na pravidelném chození tedy vzniknout může, ale každopádně jde o závislost zdravou. Určitě jde o závislost mnohem zdravější i ve srovnání se závislostí na sledování televize a pojídání dobrot.

foto © Kushnirov Avraham| Dreamstime.com


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.