Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
Redakční rada

Tento portál založili prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a MUDr. Jan Hugo s cílem propagace nových poznatků o významu chůze pro kvalitu života. Chceme ovlivňovat širokou veřejnost jak přímo, tak prostřednictvím lékařů: kde nejsou kontraindikace, mělo by vágní rady o nutnosti pohybu nahradit jednoznačné doporučení každodenní chůze v minimálním celkovém denním objemu 6000 kroků, ideálně s denním minimem 40 minut souvislé chůze. Propagace chůze však nemá mít pouze rozměr zdravotní, neboť kromě propakaztelného vlivu na naše fyzické zdraví (snižování hmotnosti, prevence kardiovaskulárních nemocí ad.) má chůze významný vliv i na naši psychickou kondici, od pozitivního ovlivnění nálady po lepší zvládání každodenní psychické zátěže. Věříme, že pravidelná chůze by se měla stát základním pilířem zdravého životního stylu v naší společnosti.

Předseda redakční rady

 • Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
  kardiolog, přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Redakční rada

 • MUDr. Jan Hugo
  vydavatel, Maxdorf Publishing
 • Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 
  Děkan 1. LF UK Praha, přednosta Ústavu patologické fyziologie a proděkan 1. LF UK v Praze
 • Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, CSc.
  diabetolog, vedoucí Diabetologického centra LF UK a FN Plzeň
 • Prof. PhDr. Jiří Suchý, CSc. 
  expert v oblasti sportovního tréninku a vytrvalostního sportu, Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu, FTVS, UK Praha 
 • Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
  přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
 • MUDr. Pavel Škrobánek
  Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze 

Redaktorky

 • Bc. Tereza Hýsková
 • PhDr. Zdeňka Juránková
 • RNDr. Alexandra Vokurková 
 • Jana Felixová

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.