Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
redakce

Chůze může zpomalit postup Alzheimerovy choroby

© Michele Anderson / Unsplash.com

Alzeheimerova choroba postihuje v průmyslově vyspělých zemích stále větší počet osob, především ve vyšším věku. Pozoruje se ovšem nepříjemný trend, kdy věk prvních příznaků se stále pomalu snižuje. V pozdějších stadiích Alzheimerovy choroby je typická pohybová neaktivita, ačkoli existují důkazy, že fyzické cvičení může snížit depresi a zlepšit výkon každodenních činností. Kolektiv italských autorů vedený dr. Massimem Venturellim z Univerzity ve Veroně studoval vliv pravidelné chůze na kognitivní schopnosti (paměť, výbavnost a další) pacientů s Alzheimrovou chorobou s cílem zjistit, zda systematický program chůze může snížit funkční a kognitivní úpadek těchto pacientů. Celkem 21 pacientů z pečovatelských domů v pozdějších stadiích Alzheimerovy choroby bylo náhodně zařazeno do programu chůze nebo do kontrolní skupiny. Před a po 24 týdnech programu byl proveden 6minutový test chůze, Barthelův index aktivit denního života a testy na paměť a výbavnost. U skupiny, která pravidelně chodila, došlo v testu chůze a aktivit denního života k zlepšení cca o 20 %, oproti kontrolní skupině. Kognitivní (zjednodušeně paměťové) funkce se za 24 týdnů u kontrolní skupiny znatelně zhoršily, s skupiny s pravidelnou chůzí byl pokles mnohem pomalejší. Tato studie naznačuje, že je možné stabilizovat postupující kognitivní dysfunkce u obyvatel pečovatelských domů s Alzheimerovou chorobou prostřednictvím specifického programu aktivní chůze.

Připomeňme zde, že pravidelná aktivní chůze prokazatelně zlepšuje kognitivní schopnosti i u zdravých osob (podrobnosti lze nalézt v článku Proč pravidelně chodit)

 

Venturelli M, Scarsini R, Schena F. Six-month walking program changes cognitive and ADL performance in patients with Alzheimer. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2011 Aug;26(5):381-8. doi: 10.1177/1533317511418956. Epub 2011 Aug 17. PMID: 21852281.

 

Photo © Michele Anderson / Unsplash.com


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.