Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
ABSI - index tvaru těla

Všeobecně používaným kritériem nadváhy a obezity je index tělesné hmotnosti - BMI. Jeho výhody a nevýhody jsou všeobecně známé, výhodou je snadný výpočet (stačí obyčejná kalkulačka) a zejména fakt, že vztah mezi BMI a zdravotními důsledky obezity je ověřen mnoha velmi dobře provedenými vědeckými studiemi. Nevýhodou pak je například skutečnost, že BMI nedokáže odlišit, do jaké míry se na tělesné hmotnosti podílí tuk a do jaké třeba svaly - stokilový kulturista s výškou 180 cm má stejný BMI jako stejně vysoký a stejně těžký tlouštík.

Rozdíl mezi oběma přitom poznáme bez velkého měření a vážení, neboť podvědomě porovnáváme objem břicha s objemem horní poloviny těla. Medicína paralelně s BMI používá k hodnocení nadváhy také obvod pasu, který se navíc ukázal jako mimořádně vhodné kritérium tzv. metabolického syndromu. Je totiž známo, nejen celkové množství tělesného tuku, ale také jeho rozložení v těle, ovlivňuje zdravotní rizika. Nejnebezpečnější je přitom tuk v krajině břciha (a spolu s ním tzv. viscerální tuk - podrobněji zde), jehož zvýšené množství se označuje jako centrální obezita, která je právě velmi častá u pacientů s cukrovkou 2. typu, zvýšenou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem a dalšími poruchami shrnovanými pod název metabolický (nebo kardiometabolický) syndrom.

Kritéria pro obvod tuku se přitom značně liší mezi Evropou a Severní Amerikou. Zatímco European Group for the Study of Insulin Resistance považuje za hranici centrální obezity obvod pasu 94 cm u mužů a 80 cm u žen, americké instituce v čele s American Heart Association uvádějí jak hraniční hodnoty 102 cm u mužů a 88 cm u žen.

Již dlouho bylo zřejmé, že by bylo vhodné vytvořit kritérium, které by dokázalo kombinovat výhody BMI i obvodu pasu, dlouho šlo však jen o formální hru se zlomky a mocninami bez experimentálního ověření. V červenci letošního roku vyšla v internetovém lékařském časopise PLoS ONE práce týmu vedeného Dr. Nirem Krakauerem ze City College of New York, ve které autoři analyzovali data získaná od více než 14 000 dospělých osob (součást National Health and Nutrition Examination Survey). Na základě této analýzy navrhli nový index, který nazvali ABSI - A Body Shape Index, tedy index tvaru těla.

Konstrukce tohoto indexu je dosti složitá, v čitateli je obvod pasu a ve jmenovateli BMI a výška, ovšem v odmocninách různého stupně (zde je odkaz na zmíněný článek z 18.7.2012). Nepředpokládá se, že by si někdo tento index počítal na běžné kalkulačce, také my jsme pro naše čtenáře připravili on-line kalkulátor (viz níže). Považujeme za užitečné na jednom místě soustředit různá kritéria používaná pro hodnocení nadváhy a jejích následků. Ta jsou doplněna údajem o tzv. bazálním metabolismu, tedy hodnotě spotřeby energie v našem organismu za 24 hodin za předpokladu, že bychom celý den jenom leželi a nedělali vůbec nic. Stačí, když zadáte svou hmotnost v kilogramech, výšku v centimetrech a obvod pasu rovněž v centimetrech. Dále zadejte pohlaví a věk a stiskněte tlačítku Výsledky.

Hmotnost

kg

Výška

cm

Obvod pasu

cm

Pohlaví

Věk

roků


 

Body-Mass Index (BMI)

kg/m2

Poměr pas/výška

%

Tělesný tuk

%

Bazální metabolismus

kcal/den

Index tvaru těla (ABSI)

 

ABSI: orientační hodnoty*

Věk

Muži

Ženy

30

0,079

0,077

40

0,081

0,078

50

0,083

0,079

60

0,084

0,081

70

0,085

0,083

80

0,088

0,085

*) hodnota v tabulce udává průměrné riziko úmrtí na nemoci spojené s obezitou pro určitý věk, při nižších hodnotách riziko klesá, při vyšších stoupá. Jde ovšem o průměr reálné populace, která je více než z poloviny obézní! Hodnoty pro zdravou populaci budou pravděpodobně o 0,01 nižší.

 foto © Daniel Sroga | Dreamstime.com

 

 

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.